SHOWA ASTEC CO., LTD.

Khái niệm thiết bị đo lường

Thiết bị đo lường (Instrumentation) là

Khái niệm dùng để chỉ các thiết bị, dụng cụ, máy móc v.v..., có chức năng đo lường, kiểm soát công đoạn sản xuất, v.v...

Trong các nhà máy và công trường, chỉ cần mất điện một thời gian ngắn cũng có thể gây ảnh hưởng lớn đến năng suất chung. Ngoài ra, việc kiểm tra lưu lượng hoặc áp suất, v.v… của chất lỏng hoặc chất khí lưu thông trong đường ống có chính xác và bình thường hay không, và kiểm soát những thông số đó cũng có ảnh hưởng lớn đến độ an toàn. Việc sử dụng các thiết bị đo lường khác nhau để đo lường, giám sát và kiểm soát thiết bị và điện năng được gọi là “Trang thiết bị đo lường”.

Công nghệ về trang thiết bị đo lường, giúp loại bỏ lãng phí các thiết bị và điện năng, hơn thế nữa còn giúp thực hiện việc bảo dưỡng cũng được dễ dàng, tiết kiệm sức lao động và tiết kiệm năng lượng ở các nhà máy và công trường, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường của toàn xã hội.